Ekonomi

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
TEHİR EDİLEN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
31.05.2024
Genel Kurul Tarihi
28.06.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ZEYTİNBURNU
Adres
Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması,
5 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 – Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
8 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
10 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
13 – Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetim şirketi seçiminin karara bağlanması.
14 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
15 – Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 – Şirket Esas Sözleşmesinin ‘’Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. Maddesinin Tadilinin genel kurulun onayına sunulması.
17 – Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının güncel şeklinin genel kurulun onayına sunulması.
18 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
YGYO TEHİR 2024 OGK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
YGYO TEHİR OGL İLAN METNİ 2024.pdf – İlan Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1- Şirketimizin 31.05.2024 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul 2.Toplantısının 28.06.2023 Cuma günü saat 10.00’da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına,

2-İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu